MOVIMENTS

|

"... cada color posseïx quatre tons clau:
  1. Calent, que pot ser:
  • clar
  • fosc
2. Fred, que pot ser:
  • clar
  • fosc"
"El calor o el fred estan determinats, en línies generals, per una tendència vers el groc o el blau". Aquesta tendència resulta en "un moviment horitzontal , en direcció vers l'espectador , quan el color és calent, en direcció oposada quan és fred".

"... l'altra parella de tons clau: la tendència del color a la claredat o a l'obscuritat. També aquí és produeix el moviment d'apropament o allunyament respecte de l'espectador, però no en forma dinàmica sinó en forma estàtica"
Pàgines 70 i 71 del text de Vasili Kandinsky, que per cert podeu baixar d'aquí (es tracta d'una altra edició, d'una altra editorial).
Els moviments, en música i no segons jo sinó més aviat segons el meu cos, van: des de la profunditat dels greus que absorbeixen l'oient fins portat-lo al fons on tot s'eixampla, i d'allí fins arribar, segons determinats aguts, a l'esgarrifança que recorra tot el cos en onades sobre la superfície de la pell.
Res millor, per considerar-ho de manera integral i vívida que escoltant els sons de l'orgue Hammond B3 portats de la mà i dels peus d'aquesta dona esplèndida.