CONTACTE ADEQUAT

|

"En general el color és un mitjà per exercir una influència directa sobre l'ànima. El color és la tecla. L'ull el martell (que percudeix les cordes del piano). L'ànima és el piano amb moltes cordes. L'artista és la mà que, per aquesta o aquella tecla, fa vibrar ADEQUADAMENT l'ànima humana.
L'harmonia dels colors ha de basar-se únicament en el principi del contacte adequat amb l'ànima humana. Anomenarem a aquesta base principi de la necessitat interior". (El destacat amb majúscules és meu, el que està en cursiva és de Kandinsky).
Vasili Kandinsky, pàgina 54 del text esmentat en el primer post.No dir altra cosa que invitar a aquestes tres accions poc habituals: contemplar, considerar i escoltar.