SENSE

|

"El negre sona interiorment com el no-res sense possibilitats, com el no-res mort després d'apagar-se el sol, com un silenci etern sense futur i sense esperança". "Exteriorment és el color més insonor, sobre el que qualsevol color, inclòs el de ressonància més dèbil, sona amb força i precisió. No com passa amb el blanc, sobre el que tots els colors perden so i a vegades es dissolen, deixant un to dèbil, sense força".
Pàgina 78 del text de Kandinsky. "De lo espiritual en el arte", esmentat en el primer post d'aquest blog"

Sense comentari.