ÈPOQUES

|
"... quant a la nostra època plena de preguntes, intuïcions i hipòtesis i, en conseqüència, de contradiccions ... , es dedueix fàcilment que precisament la nostra època admet amb dificultat una harmonització sobre la base de diversos colors. Escoltarem les obres de Mozart amb enveja i amb simpatia plena de melangia. En el tumult de la nostra vida interior seran una pausa agradable, un consol i una esperança, però els escoltarem com sons d'un temps diferent, passat, en el fons estrany . La nostra harmonia consisteix en lluita de sons, equilibri perdut, principis que cauen, redobles de tambors inesperats, grans preguntes, impulsos aparentment insensats, batzegades esgarrades i nostàlgiques..." "La nostra harmonia descansa primordialment sobre el principi del contrast, que en totes les èpoques ha estat el principi més gran de l'art. El nostre contrast, no obstant, és interior i exclou tot recolzament -considerat entrebanc i superfluïtat- d'altres principis harmonitzadors".
Pàgina 85 del text de Kandinsky esmentat en el primer postEn últim terme, doncs, o harmonia, d'una mena o d'una altra, o renúncia.